Giao hoa trong nội thành TP.HCM  (+84) 0838 422 341 - 0909 26 26 68 

Hoa Hội Nghị

Lẵng hoa chúc mừng hội nghị được dùng rất phổ biến trong các buổi tiệc trọng đại của doanh nghiệp, giúp thể hiện thái độ trong buổi tiệc lớn một cách chuyên nghiệp.